Pedagogika Montessori

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.
Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
Maria Montessori określa dziecko jako istotę zdolną do budowania niezależnej osobowości, potrafiącą swobodnie rozwijać uzdolnienia, zainteresowania i mocne strony.

Maria Montessori

Żyła w latach 1870 – 1952. Była włoską lekarką i nauczycielką. Stworzyła całościową koncepcję pedagogiczną obejmującą rozwój człowieka
od narodzin do dorosłości, która opiera się na twierdzeniu, że poznawanie
i opanowywanie rzeczywistości otaczającej człowieka dokonuje się nie tylko przez intelekt, ale także przez zmysły. Koncepcja ta jest obecnie stosowana
z powodzeniem w ponad 20000 szkół na całym świecie.​

Materiały Montessori

Unikalne materiały stosowane w szkołach Montessori pozwalają dzieciom zaspokajać naturalną ciekawość świata. Jednocześnie działają na zasadzie katalizatora dla pobudzania abstrakcyjnego myślenia. Poprzez dotykanie i manipulowanie czy układanie konkretnych przedmiotów, dzieci mogą pojąć abstrakcyjne treści, z którymi będą spotykać się w szkole jak i w życiu codziennym.


Zobacz Materiały Montessorii, na których pracujemy

Zachęcamy rodziców do czytania całej szeroko dostępnej literatury dotyczącej pedagogiki Montessori, by zrozumieć nie tylko geniusz, ale szczerą miłość jaką Maria Montessori darzyła wszystkich ludzi,
a zwłaszcza dzieci.

Ciekawe linki:

„Człowiek,

który postępuje niezależnie,

który angażuje swoje siły w wykonanie zadań,

pokonuje sam siebie,

doskonali się

i rozwija swoje zdolności.”

Maria Montessori