Pedagogika Montessori

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.
Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
Maria Montessori określa dziecko jako istotę zdolną do budowania niezależnej osobowości, potrafiącą swobodnie rozwijać uzdolnienia, zainteresowania i mocne strony.

Maria Montessori

Żyła w latach 1870 – 1952. Była włoską lekarką i nauczycielką. Stworzyła całościową koncepcję pedagogiczną obejmującą rozwój człowieka
od narodzin do dorosłości, która opiera się na twierdzeniu, że poznawanie
i opanowywanie rzeczywistości otaczającej człowieka dokonuje się nie tylko przez intelekt, ale także przez zmysły. Koncepcja ta jest obecnie stosowana
z powodzeniem w ponad 20000 szkół na całym świecie.​

Materiały Montessori

Unikalne materiały stosowane w szkołach Montessori pozwalają dzieciom zaspokajać naturalną ciekawość świata. Jednocześnie działają na zasadzie katalizatora dla pobudzania abstrakcyjnego myślenia. Poprzez dotykanie i manipulowanie czy układanie konkretnych przedmiotów, dzieci mogą pojąć abstrakcyjne treści, z którymi będą spotykać się w szkole jak i w życiu codziennym.

Zachęcamy rodziców do czytania całej szeroko dostępnej literatury dotyczącej pedagogiki Montessori, by zrozumieć nie tylko geniusz, ale szczerą miłość jaką Maria Montessori darzyła wszystkich ludzi,
a zwłaszcza dzieci.

Ciekawe linki:

„Człowiek,

który postępuje niezależnie,

który angażuje swoje siły w wykonanie zadań,

pokonuje sam siebie,

doskonali się

i rozwija swoje zdolności."

Maria Montessori

Nasz Partner: Przedszkole Montessori

Wieliczka Montessori School 2018