Przejdź do treści

FAQs

Przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących naszej szkoły i życia szkolnego. Prosimy o zapoznanie się z nimi, aby lepiej zapoznać się z wewnętrznym funkcjonowaniem WMS. Jeśli nadal masz pytania, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio.

1. Jak przygotować dziecko na pierwszy dzień w szkole , aby uczynić ten moment jak najmniej stresującym i jak najbardziej pozytywnym?

Przygotowaliśmy zestawienie 9 ważnych rad, które pomogą Tobie i Twojemu dziecku lepiej przygotować się do startu w szkole. Przeczytaj je tutaj

2. Jak funkcjonują grupy mieszane w klasach 1-3?

Starsi uczniowie modelują zachowania młodszych kolegów, co często wpływa na podniesienie ich motywacji do sięgania po rzeczy, których jeszcze nie potrafią. Pierwszo i drugoklasiści mogą liczyć na pomoc i wsparcie w zakresie organizacji codziennej pracy. Niejednorodność grupy wiekowej wpływa na przyspieszenie procesu rozwojowego u dziecka. 3. W oparciu o jaki plan dzieci pracują w klasie?

W każdej klasie nauczyciel korzysta z rocznego programu nauczania na podstawie którego opracowuje tygodniowy rozkład pracy każdego dziecka. Uczniowie mają możliwość realizacji wyznaczonych dla nich zadań w wybranym przez siebie czasie i miejscu, w obrębie tygodnia. Rozkład zajęć obejmuje wspólne prezentacje z nauczycielami w klasie.

4. Czy dziecko będzie w stanie samodzielnie korzystać z materiałów Montessori?

Pracę z materiałem poprzedza prezentacja nauczyciela, który demonstruje poprawne z niego korzystanie. Kolejnym krokiem są wielokrotne ćwiczenia utrwalające. Cykl pracy z danym materiałem kończy sprawdzenie umiejętności pod okiem nauczyciela.

5. W jaki sposób dziecko będzie mogło sprawdzić czy opanowało należycie dany materiał Montessori?

Każdy materiał posiada karty kontrolne, które umożliwiają sprawdzenie możliwości poprawnych rozwiązań. Dodatkowo wszystkie klasy wyposażone są w bibliotekę i komputer umożliwiający pogłębianie swojej wiedzy i zainteresowań.

6. Czy w szkole Montessori dzieci korzystają z podręczników oraz czy otrzymują zadania domowe?

Szkoła Montessori nie korzysta z podręczników ponieważ klasy są wyposażone w materiały edukacyjne przygotowane przez nauczycieli. Edukacja Montessori opiera się na zindywidualizowanych, kompletnych materiałach dostosowywanych do aktywności i możliwości uczniów.

Zadania domowe mają na celu kształtowanie systematyczności i poczucia odpowiedzialności za swoje obowiązki. Ich treść jest przyjazna, bazuje na kreatywności dziecka i nie służy weryfikacji wiedzy.

7. Czy dziecko będzie zmotywowane do pracy, jeśli w szkole nie ma ocen, ani nagród?

W edukacji Montessori stawiamy nacisk na rozbudzanie motywacji wewnętrznej czyli takiej, która pozwala czerpać przyjemność z samego procesu uczenia się.

8. W jaki sposób szkoła realizuje indywidualne podejście do ucznia?

W Szkole Montessori nauczyciel podąża za dzieckiem. Tempo wprowadzania nowych materiałów dostosowuje do poziomu ucznia. Nauczyciel korzysta z wiedzy na temat zainteresowań dziecka wplatając je w codzienne zajęcia.

Napisz do nas

SEKRETARIAT
tel. 504 737 989
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
sekretariat@wieliczkamontessori.pl

REKRUTACJA
tel. 504 737 989
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
rekrutacja@wieliczkamontessori.pl

DOŁACZ DO ZESPOŁU WMS
tel. 539 325 066
team@wieliczkamontessori.pl

Znajdź nas